АД Макотекс
Макотекс А.Д.
Магацин Миравци

 

Управувачката структура на претпријатието е сочинета од:

  • Акционерско собрание;
  • Одбор на директори;
  • Раководители по деловници.