АД Макотекс
Макотекс А.Д.
Магацин Миравци

Се издава складишен простор погоден и за производствени погони во с.Миравци.
Контакт тел 02/3079 746 и 070/ 233 299

 
Надворешен изглед на складишниот простор.
Внатрешен изглед на складишниот простор.
Внатрешен изглед на складишниот простор.
Надворешен изглед на складишниот простор.
Надворешен изглед на складишниот простор.
Надворешен изглед на складишниот простор.
Надворешен изглед на складишниот простор.